Друк
PDF

Звітна документація

 

Звіти

Адміністративні контрольні роботи   за I cеместр 2020-2021 н.р ( 4 класи)

Результати моніторингу І семестр 2020-2021 н.р.

 

Результати моніторингу 2019-2020 н.р.

 

Наявні результати моніторингу, відповідно до яких визначені такі показники:

  • Всі учні з 5-11 класах  - атестовані;
  • На паралелі 5-х класів навчається 154 учні, з них  15 учнів мають високий рівень навчальних досягнень ( 9,7 %);  84– достатній (54,5 %); 52 – середній ( 33,8 %); 3 учнів ( 1,9 %) початкового рівня. Якісний рівень навчання (7-12 б.) мають 99 учнів (64,3 %), базовий  150 учнів – ( 97,4%).
  • На паралелі 6-х класів навчається 118 учнів, з них 7 учнів мають високий рівень навчальних досягнень ( 5,9 %); 64 – достатній ( 54,2 %);   38– середній (32,2 %); 9 – початковий рівень ( 7,6 %). Якісний рівень навченості (7-12 б.) мають 71 учень  (60,2 %), базовий – 109 (92,4 %).
  • На паралелі 7-х класів навчається 95 учнів,  з них 3 учнів мають високий рівень навчальних досягнень (3,2 %),  20 – достатній ( 21,1 %), 54  – середній ( 56,8 %), 18– початковий ( 18,9 %). Якісний рівень навченості (7-12 б.) мають 23 учні, які становлять 24,2 %, базовий – 78 учнів (82,1 %)
  • На паралелі 8-х класів навчається 111 учнів, високий рівень навчальних досягнень має 1 учень (0,9%), 31– достатній ( 27,9 %), 55– середній (49,5 %),  24 учні мають початковий рівень ( 21,6 %) Якісний рівень навченості (7-12 б.) мають 32 учні ( 28,8 %), базовий – 87(  78,4 %)
  • На паралелі 10-х класів навчається 89 учнів, з них 2 учнів має високий рівень навчальних досягнень (2,2 %), 17 – достатнього (19,1 %), 51 – середнього (57,3 %), 19 – початкового рівня (21,3 %).  Якісний рівень навченості (7-12 б.) мають 19 учнів (21,3%), базовий –  70 (78,7 %)
  • На паралелі 11-х класів навчається 59 учнів, з них 3 учнів мають високий рівень навчальних досягнень (5,1%), 23– достатнього (39 %), 28– середнього (47,5%), 5 – початкового рівня (8,5 %).  Якісний рівень навченості (7-12 б.) мають 26 учнів (44,1%), базовий –  54 (91,5 %) 

 

  На паралелі 5-11 класів навчається 751 учень, з них  32 відмінники.

На високому і достатньому рівні навчається 312 учнів. Якісний рівень навченості 41,5 %, початковий рівень мають 107 учнів (14,2 %). Кількість здобувачів освіти, які отримали знання на високому та достатньому рівнях у 2019-2020 н.р. 312 осіб ( 41,5 %). Відповідно до аналізу даних в поточному навчальному році відслідковується збільшення кількості відмінників на 50%, також варто зазначити зменшення початкового рівня та одночасне збільшення достатнього та середнього  рівнів ( І семестр 64.2 %, результати успішності за рік – 81,5%).  Початковий рівень у порівнянні з першим семестром зменшився на 1.9% (І семестр – 16,1%, рік – 14,2%), що говорить про позитивну динаміку результативності навчання здобувачів освіти, порівнюючи в кількісних показниках 14 учнів покращили свої результати за ІІ семестр та мають достатні результати за навчальний рік. Порівнюючи попередній навчальний рік початковий рівень зменшився на 5,4 %. Аналітичні дані 2018-2019 н.р. відображають початковий рівень 139 учнів, це 19,6% від загальної кількості здобувачів освіти. У 2019-2020 н.р.  учнів початкового рівня 107 осіб, що становить 14,2%.